SüsKirazı(Prunus serrulata kanzan)
Japonların Süs Kirazı kültivarlarının en tanınmışlarındandır. Genelde boyu 12-15 m kadar boylanır, ama iyi yetişme ortamlarında daha uzun olabilir. Geniş tepeli olan bu ağacın dalları yanlara ve kısmen aşağıya sarkar. Sürgünlere çok sıralı sarmal olarak dizilmiş yapraklar yumurtamsı veya ters yumurta ya da eliptik biçiminde olup kenarları çift sıralı dişlidir. Sürerken bakır kırmızısı veya kırmızımtırak kahverengi olan yaprakların olgunlaşınca üstü kırmızımsı, altı mavi yeşil renklidir. Nisan sonu- mayıs başlarında açan çiçekler katmerli ve pembe renkli olup şemsiye tipi kurul oluşturur. Bir çiçekte 30 taç yaprak bulunabilir